تعمیر یخچال سامسونگ در منزل + مشکلات رایج / بخش اول

تعمیر یخچال سامسونگ در منزل + مشکلات رایج / بخش اول

تعمیر یخچال سامسونگ ؛ اگر یخچال سامسونگ شما مشکل دار شده و میخواهید خودتان مشکل را پیدا و رفع کنید، در این مقاله با ما همراه باشید. در این مقاله، چند مشکل رایج با یخچال سامسونگ را ذکر کرده ایم و در ادامه دلایل و نحوه رفع مشکل را توضیح داده ایم. همچنین میتوانید از تعمیرکاران نوین تعمیر برای تعمیر لوازم خانگی خود کمک بخواهید.


یخچال روشن نمیشود!

علت اول : پریز برق ندارد، دوشاخه یا سیم رابط معیوب است.
رفع عیب: پس از کنترل برق، باید پریز دوشاخه و سیم رابط را آزمایش کنیم. به وسیله یک سیم دو قطب، دو شاخه را به یکدیگر مرتبط ساخته و در حالی که ورودی کابل را از مدار یخچال باز نموده ایم ، آوامتر را به آن ها متصل می نماییم. در صورت عدم انحراف عقربه ، سیم رابط و دو شاخه را تعویض می کنیم.

علت دوم : ترموستات معیوب است.
رفع عیب: با بررسی مدار الکتریکی یخچال به این نتیجه خواهید رسید که اگر کلید ترموستات خراب باشد و فاز ورودی را به موتور ، هدایت نکند کمپرسور قادر به حرکت نخواهد بود . ورودی و خروجی ترموستات را به آرامی از آن جدا سازید و با اتصال رابط های اهم متر به آن ولوم را به چپ و راست بچرخانید تا صدای قطع و وصل کلید درون ترموستات شنیده شود . اگر با وصل کلید عقربه بطرف صفر منحرف و با قطع کلید عقربه بطرف بی نهایت باز گردد عیب از ترموستات نیست . در غیر این صورت ترموستات را از بدنه یخچال خارج نموده و قاب آن را باز کنید و به آرامی سعی کنید مشکل کلید درون آن را رفع نمایید. اگر ترموستات قابل تعمیر نیست آن را تعویض کنید تا یخچال شروع بکار کند.

تذکر: هنگام تست کردن ترموستات ، در نظر داشته باشید که اعمال فشار زیاد بر روی ترموستات ، ممکن است به لوله مویی و یا لوله بلو آسیب وارد کند، و در نتیجه گاز درون ترموستات خارج شود. خارج شدن ترموستات ، باعث میشود ترموستات دیگر نتواند عمل اتومات انجام دهد.

 

علت سوم: اورلود معیوب است.
رفع عیب: در صورت خرابی اورلود، کمپرسور روشن نخواهد شد. زیرا عموما جایگاه اورلود سر راه نول مشترک کمپرسور است و اگر پلاتین های درونش در حالت عادی متصل نباشند به موتور الکتریکی کمپرسور ولتاژ نمی رسد. بنابراین اتصال پلاتین های اورلود را به وسیله اهم متر در حالی که دوشاخه از پریز جدا شده، مورد بررسی قراردهید. اگر این پلاتین ها به یکدیگر متصل نیستند، اورلود را با نوع مشابه خودش تعویض نمایید. غالبا”بر روی اورلود کد بخصوصی ذکر می شود که در واقع بیانگر جریان اورلود است. اگر به مورد مذکور توجه نشود و اورلود جدید دارای جریانی کمتر از جریان اورلود قبلی باشد، بمحض اتصال برق به کمپرسور، عمل نموده و مدار الکتریکی موتور را قطع می کند.

علت چهارم: سیم های رابط از مجموعه سیم بندی مدار ، جدا (قطع) شده اند.
رفع عیب: اگر سیم های اصلی نظیر فاز و یا نول مدار، پاره شده و یا از اتصالات قطعاتی نظیر ترموستات – اورلود یا موتور جدا شوند عیب مربوطه بوجود می آید. سیم بندی را دقیقا بر رسی نمایید و در صورت مشاهده قطعی و یا پارگی در سیم ها، اتصال را مجددا بر قرار نمایید تا مشکل برطرف شود.

 

ادامه دارد...

 

برای تعمیر لوازم خانگی با ما تماس بگیرید.

چاپ   ایمیل